در حال حاضر در کشور آجرها در نما .لابی ها و ورودی ها -پارکینگ ها و پله ها و... با توجه به جانمایی آنها مصارف زیادی پیدا کرده . و با توجه به با فت سنتی این نماها و دستورات تاکیدی در خصوص نماهای سنتی در کشور و همچنین تنوع در اجرها و تولید آن توسط کارخانجات داخلی مزید بر علت شده تا اینکه 90 درصد پروژه های در حال اجرا در سطح کشور از اجرهای نما و تزیینی استفاده کنند. شوره و سفیدک در انواع آجرها امریست طبیعی که پس از اجرا بروز و ظاهری نامناسب ایجاد میکنند. بر خلاف تصور بعضا مدعی هستند که فلان آجر شوره نمیزند ولی منکر عوامل خارجی در اجرا نمیتوان بود از قبیل نوع اجرای آجر . /اب مصرفی. ملات مصرفی. بندکشی و.... که به صورت عوامل ثانویه در نما ظاهر میشوند . اجرای پوشش نانو این شرکت روی انواع آجرهای نما که توانسته چند تاییدیه مهم و تاییدیه کارخانجات مهم تولید آجر را نیز اخذ نماید میتواند نمایی ابگریز و عاری از شوره و سفیدک و کثیفی ایجاد کرده و با جلوگیری از فرسودگی نمایی همیشه تمیز ارایه دهد.

IMG 20170114 161037