به طور خلاصه میتوان رنگ های نانو این شرکت را جهت کلیه موارد ذیل استفاده کرد. پوشش در رنگ آمیزی فلزات – عایق بندی و آب بندی مخازن – رنگ امیزی استخرها و اب نماها – ایزولاسیون بام و آب بندی سرویس ها و رنگ نانو مخصوص نمای ساختمان و مصارف مشابه دیگر . سهولت در اجرا و آماده بودن رنگ جهت اجرا از مزیت های این نانو پوشش عایقی میباشد که در حال حاضر اکثر نماهای برج های بلند مرتبه از این نانو رنگ ها استفاده میکنند که در مقابل شرایط آب و هوایی متنوع کلیه خواص خود را حفظ میکنند. همچنین نانو عایق های این شرکت جهت مخازن و استخرها و مکانهایی که در تماس مستقیم با اب هستند تست های نهایی را انجام داده و تایید نیز شده اند.