محصول ISO جزي مواد غیر نفوذی میباشد و لایه ایجاد میکند . این محصول برای شیشه . کامپوزیت و کاشی مورد استفاده قرار میگیرد. این ماده پایه ای الکلی دارد و همچنین جزي مواد خود تمیز شونده و خود تمدید شونده محسوب میشوند. ماده iso باید طی دو یا سه مرحله اجرا گردد بدین صورت که ابتدا باید سطح کار کاملا تمیز و خشک باشد سپس در مرحله اول از ماده روی کار زده شود و به مدت چند دقیقه با دستمال نخی ماساژ داداه شود. بعد از 5 دقیقه این عملیات مجدد تکرار شود. زمان تست گرفتن از این ماده حدود 8 ساعت بعد از اجرای نهایی میباشد. مواد ایزو مخصوص کامپوزیت ها خود تمیز شونده نیز هستند و با تمدید اجرای آن خاصیت تمیز شوندگی نیز دارند.